PHP de SESSİON MANTIĞI

//index.php sayfamız.
//Dikkat ederseniz burada sesion ı başlatıyoruz. NEDEN?  kullanıcının giriş yapıp
//yapmadığını kontrol edeceğiz.
Tabiki bu bilgiler üye kaydı alan bir web sitesi için geçerlidiSayfa 4 ana sayfamızr

<?php

@session_start(); // session ı  başlattık

/*Üye Giriş Formu - İsmail Fedakar*/

include("ayar.php");

$sayfalar  = @$_GET["sayfa"];//hangi sayfa

include("sayfa.php");

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="height:100%;">

<head>

<title>Üye Giriş Formu - İsmail Fedakar</title>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />

</head>

<body>

<table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

  <tr>

    <td width="0" align="center" valign="top">&nbsp;</td>

    <td align="center" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr>

        <td height="100" align="center" valign="middle"><table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

          <tr>

            <td height="100" align="center" valign="middle"><a href="index.php">Logo : İSMAİL FEDAKAR</a></td>

            </tr>

        </table></td>

      </tr><?php if(isset($_SESSION["kullanici"])){ ?>

//Eğer kullanıcı isimli bir session varsa aşağıdaki html tagları olan kısım ekranda görünecek. aksi halde sadece üst kısım görünecek  (hımmmm) burası önemli yani.

      <tr>

        <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="29" align="center" valign="middle"><table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

          <tr>

            <td width="10" height="29" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>

            <td  height="29" align="center" valign="middle"><table  border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

              <tr>

                <td height="29" align="left" valign="middle"><a href="index.php"><font color="#333333">Ana Sayfa</font></a><font color="#FFFFFF">|</font></td>

                </tr>

            </table></td>

            <td width="10" height="29" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>

          </tr>

        </table></td>

      </tr><?php } ?>

      <tr>

        <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>

      </tr>

      <tr>

//herangi bir sayfa isteği yoksa varsayılan sayfa1 olsun.  Sayfa1  giris.php dir. Yani girişe yönleceğiz. Tabi giris.php buraya include edilecek. Biz biyere gitmeyeceğiz. Biz hep burdayız.

        <td align="center" valign="top"><?php

        if(!$sayfalar){

                                               include($sayfa[1]);

                               }else{

                                               include($sayfa[$sayfalar]);

                               }

                               ?></td>

      </tr>

      <tr>

        <td align="center" valign="top">&nbsp;</td>

      </tr>

    </table></td>

    <td width="0" align="center" valign="top">&nbsp;</td>

  </tr>

</table>

</body>

</html>

//giris.php sayfamız
Yine session kontrolü var neden? Çünkü session yoksa bir tane bu sayfada oluşturulacak. Niye? tabiiki her sayfa değiştirdiğimizde zırt pırt şifre sorulmasın diye. Session bir nevi BEKÇİ KÖPEĞİ gibidir. Siz nereye giderseniz sizinle beraber oda gelir. Ve girecek olduğunuz sayfalara sizi tanıtır. Yani bu arkadaş bizden, yabancı değil. Bunu içeriye alıp bilgileri paylaşabilirsiniz der. Yada web sayfalarının polisi gibide düşünebilirsiniz.

<?php

if(empty($_SESSION["kullanici"])){

//*Üye Giriş Formu – İsmail Fedakar*/

?>

  <tr>

    <td >&nbsp;</td>

    <td align="center" valign="middle" ><form name="girisformu" action="?sayfa=2" method="post"><table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr>

        <td width="117" height="30" align="left" valign="middle"><font color="#990000"><b>Üye Girişi</b></font></td>

        <td width="10" height="30" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>

        <td width="187" height="30" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="30" align="left" valign="middle"><b>Üye Adı</b></td>

        <td height="30" align="left" valign="middle"><b>:</b></td>

        <td height="30" align="left" valign="middle"><input type="text" name="gkullaniciadi" class="yoneticigiristextalani" /></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="30" align="left" valign="middle"><b>Üye Şifresi</b></td>

        <td height="30" align="left" valign="middle"><b>:</b></td>

        <td height="30" align="left" valign="middle"><input type="password" name="gkullanicisifre" class="yoneticigiristextalani" /></td>

      </tr>

      <tr>

        <td height="30" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>

        <td height="30" align="left" valign="middle">&nbsp;</td>

        <td height="30" align="left" valign="middle"><input type="submit" value="Giriş Yap" /></td>

      </tr>

    </table></form></td>

    <td >&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td>&nbsp;</td>

    <td colspan="2">&nbsp;</td>

  </tr>

</table>

<?php

}else{

                @header("location:?sayfa=4"); // Sayfa 4 ana sayfamız. Yetkiyi aldık ana sayfaya giriyoruz. Artık her girdiğimiz sayfanın başında  < ?php if(isset($_SESSION["kullanici"])) deyimi olacak ve bizim yetkili kullanıcı olup olmadığımızı kontrol edecek. Yani daha açık anlatılabilirmi bilmiyorum.

}

?>

//Burasıda mübarek ana sayfamız. Hele şükür gelebildik. Bakın burda session yani yetki kontrolü var. Yetkiniz yoksa hayatta giremezsiniz.

<?php

if(isset($_SESSION["kullanici"])){

?>

  <tr>

    <td rowspan="3" align="center" valign="middle" style="line-height:10px;"><table width="305" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

      <tr>

        <td height="25" colspan="3" align="center" valign="middle"><b><font color="#000000">Site Kısa İstatislik Bilgisi </font></b></td>

        </tr>

      <tr>

        <td height="25" colspan="3" align="center" valign="middle"><hr /></td>

        </tr>

      <tr>

        <td width="250" height="25" align="left" valign="middle"><font color="#000099">Sitede Kayıtlı Ürün Sayısı</font></td>

        <td width="26" height="25" align="left" valign="middle"><font color="#000099">:</font></td>

        <td width="124" height="25" align="right" valign="middle">&nbsp;</td>

        </tr>

      <tr>

        <td height="25" align="left" valign="middle"><font color="#000099">Sitede Kayıtlı Referans Sayısı</font></td>

        <td height="25" align="left" valign="middle"><font color="#000099">:</font></td>

        <td height="25" align="right" valign="middle">&nbsp;</td>

        </tr>

      <tr>

        <td height="25" align="left" valign="middle"><font color="#000099">Sitede Kayıtlı Yardım Sayısı</font></td>

        <td height="25" align="left" valign="middle"><font color="#000099">:</font></td>

        <td height="25" align="right" valign="middle">&nbsp;</td>

        </tr>

      <tr>

        <td height="25" align="left" valign="middle"><font color="#000099">Sitede Kayıtlı Banner Sayısı</font></td>

        <td height="25" align="left" valign="middle"><font color="#000099">:</font></td>

        <td height="25" align="right" valign="middle">&nbsp;</td>

        </tr>

      <tr>

        <td height="25" colspan="3" align="right" valign="middle"><a href="?sayfa=3"><font color="#FF0000">Çıkış</font></a></td>

        </tr>

    </table>      </td></td>

    <td width="10" height="10" align="center" valign="middle" >&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    <td align="center" valign="middle">&nbsp;</td>

  </tr>

  <tr>

    &nbsp;

    <td height="10" align="center" valign="middle">&nbsp;</td>

    <td height="10" align="center" valign="middle" />&nbsp;</td>

  </tr>

</table>

<?php

}else{

// Yetkin yoksa hade git kardeşim geldiğin yere. Sıkıntı yaratma demektir burası.

                @header("location:index.php");

}

?>

//girissonuc.php sayfamız. //Veritabanından isim soyisim kontrolü yapılıp session yani yetki işleminin oluşturulduğu sayfa. Bu sayfa olmazsa siteye giren çıkan belli olmaz. Yani Dingonun Ahırı gibi.

<?php

if(empty($_SESSION["kullanici"])){

/*Üye Giriş Formu - İsmail Fedakar*/

$gelenkullaniciadi                                           =             $_POST["gkullaniciadi"];

$gelenkullanicisifre                        =             $_POST["gkullanicisifre"];

                if(($gelenkullaniciadi=="") or ($gelenkullanicisifre=="")){

                               @header("location:?sayfa=6");

                }else{

                               $kontrolet                          =             @mysql_num_rows(@mysql_query("SELECT * FROM kullanicilar WHERE kullaniciadi='$gelenkullaniciadi' AND kullanicisifre='$gelenkullanicisifre' ORDER BY id ASC LIMIT 1"));

                                               if($kontrolet<1){

                                                               @header("location:?sayfa=6");

                                               }else{

//Eğer bilgilerimiz kayıtlıysa burada yetkiyi kaptık demektir. tamam.php ye gidiyoruz. Yani giriş için yetkimiz onaylandı. Hadi hayırlı olsun.

                                                               $_SESSION["kullanici"] =             $gelenkullaniciadi;

                                                               @header("location:?sayfa=5");

                                               }

                }

}else{

                @header("location:?sayfa=4");

}

?>

Github Source Code

Benzer İçerikler

JSF EĞİTİM SETİ

WordPress

Blogger

PHP de Session Mantığını incelemeye çalıştık. Faydalı olmasını ümit ediyorum. Bana çok faydası oldu valla. Kodlar lazımsa    fedakaraydin09@hotmail.com   dan ulaşabilirsiniz. Tabii yorumlarınızıda beklerim yani. Kalın sağlıcakla. Bahtınız açık yönünüz aydınlık olsun.

Soysal Medyada Paylaş