JSF ile Yeni Kayıt – Sil – Güncelle – Listele
Projemizi netbeans ile geliştiriyoruz.

import java.io.Serializable;
import java.sql.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import javax.faces.bean.*;
import javax.faces.context.FacesContext;

@ManagedBean(name = "yazarlarBean")
@RequestScoped
public class beanKayit implements Serializable {
  public beanKayit() {
    KayitCek();//web sayfası ilk açıldığında bütün kayıtlar okunsun ve ekranda gösterilsin
  }
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  Connection con;
  List liste = new ArrayList();
  PreparedStatement ps;
  int ID;
  private String isim;
  private String alani;

  public int getID() {
    return ID;
  }
  public void setID(int ID) {
    this.ID = ID;
  }
  public List getListe() {
    return liste;
  }
  public void setListe(List liste) {
    this.liste = liste;
  }
  public String getIsim() {
    return isim;
  }
  public void setIsim(String isim) {
    this.isim = isim;
  }
  public String getAlani() {
    return alani;
  }
  public void setAlani(String alani) {
    this.alani = alani;
  }
  public String KayitCek() {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3307/firmaveritabani", "root", "root");
      PreparedStatement ps = con.prepareStatement("SELECT DISTINCT adi,alani,ID FROM yazarlar");//İsme göre sorgu yapıyoruz.
      //ps.setString(1,"ID");//İsmin tamamını değil bir kısmını girseniz bile o kısmı içeren isimleri sorguya koyar.
      ResultSet rs = ps.executeQuery();

      while (rs.next()) {
        yazarlar yz = new yazarlar();
        yz.setID(rs.getInt("ID"));//Güncelleme için eşsiz alan lazım.ID bizim eşsiz alanımız.
        yz.setAdi(rs.getString("adi"));
        yz.setAlani(rs.getString("alani"));
        yz.setGuncellenebilirlik(false);//İlk başta normal yazı halinde gelmesi için güncellenebilirlik kapalı.inputText lerin görünmemesi için.
        liste.add(yz);
      }
    } catch (Exception e) {
      System.err.println(e);
    }

    return null;
  }

//Güncelle linkine tıklayınca bu metot çalışacak.

  public String degistirileniKaydet() {
    for (yazarlar yzListe : liste) {
      yzListe.setGuncellenebilirlik(false);
      if (yzListe.guncellenebilirlik == false) {
        guncelle();
      }
    }

    return null;
  }

//Düzenle linkine tıklayınca bu metot çalışacak.

  public String guncellenebilirligiDegistir(yazarlar yz) {
    yz.setGuncellenebilirlik(true);
    //Kayıt güncellemek için güncellenebilirliği tekrar açılır. Varsayılan olarak kapalı.
    return null;
  }

  public String KayitSil() {

    int i = 0;
    FacesContext fc = FacesContext.getCurrentInstance();
    this.ID = Integer.parseInt(IDParametresiniAl(fc));////param etiketini name ine dikkat et

    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3307/firmaveritabani", "root", "root");
      ps = con.prepareStatement("DELETE FROM yazarlar WHERE ID=?");
      ps.setInt(1, ID);////param etiketini name ine dikkat et
      i = ps.executeUpdate();
      con.close();
      ps.close();

    } catch (Exception e) {
      System.out.print(e);
    }
    while (true) {
      if (i > 0) {
        liste.remove(i);//silinen kaydı listeden çıkar
        return "basarili";
      } else {
        return "silmebasarisiz";
      }
    }
  }

//Silinecek kaydın ID bilgisini tutacak metodumuz

  public String IDParametresiniAl(FacesContext fc) {
    Map parametreler = fc.getExternalContext().getRequestParameterMap();
    return parametreler.get("ID");
  }
  public String verileriKaydet()//Sayfadan girilen verileri veri tabanına gönderem metot.
  {
    int i = 0;
    PreparedStatement ps = null;//Veri tabanına gönderilecek bilgileri bu nesne tuttacak ve veri tabanına gönderecek.
    Connection con = null;//Veri tabanına bağlantı yapmamızı sağlayacak nesne.
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");//Hangi türde bir veri tabanını kullanacağını bildiriyoruz.
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3307/firmaveritabani", "root", "root");//Bağlanacağı veri tabanını ve kullanacağı kullanıcı adı-parolayı bildiriyoruz.
      //String sql = "INSERT INTO yazarlar(Adı,Alanı) VALUES(?,?)";//Yazarlar tablosunun Adı ve Alanı sütununa değer göndereceğimi söylüyoruz.
      ps = con.prepareStatement("INSERT INTO yazarlar(adi, alani) VALUES(?,?)");//ps nesnesine SQL komutunu bildiriyoruz.İsterseniz parametre olarak SQL kodu yerine üstteki sql de verebilirsiniz.
      ps.setString(1, isim);//ps nesnesine gelen ismi koyduk.
      ps.setString(2, alani);//ps nesnesine gelen alanı koyduk.
      i = ps.executeUpdate();//executeUpdate verilen sorguyu çalıştırır ve integer değer döndürür.
      ps.close();
      con.close();

//exequteUdate eğer 0’dan büyük değer döndürürse kayıt başarılı olmuş demektir.

    } catch (Exception e)//Hata olduğunda konsola verilecek.
    {
      System.out.println(e);
    } finally //Ne olursa olsun her koşulda çalışacak kısım
    {
      try {
      } catch (Exception e) {
        System.out.println(e);
      }
    }
    if (i > 0) //Sorgu başarılı olarak çalışınca i 0'dan büyük oluyor ve bizi başarılı sayfasına yönlediriyor.
    {
      alani = "";//kayıt eklendi inputTexti boşalt
      isim = "";//kayıt eklendi inputTexti boşalt
// KayitCek();// Güncel verileri tekrar oku
      return "basarili";

    } else //Sorgu başarısız ise başarısız sayfasına gidiyoruz.
    {
      return "basarisiz";

    }
  }

  public boolean guncelle() {
    {
      int i = 0;
      try {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3307/firmaveritabani", "root", "root");
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement("UPDATE yazarlar SET adi=?,alani=? WHERE ID=?");
        for (Iterator it = liste.iterator(); it.hasNext();) {
          yazarlar item = it.next();
          ps.setString(1, item.adi);
          ps.setString(2, item.alani);
          ps.setInt(3, item.ID);
          i = ps.executeUpdate();
        }
      } catch (Exception e) {
        System.err.print(e);
      }
      if (i > 0) {
//KayitCek();

        return true;//İşlemin başarılı olması durumunda true döner.Kayıt Güncellenmiş demektir.
      } else {
        return false;//Başarısız olma durumunda false döner.Kayıt Güncellenemedi demektir.
      }
    }
  }
}

Github Source Code

Benzer İçerikler

JSF EĞİTİM SETİ

WordPress

Blogger

Ve sona geldik. Netbeans üzerinden JSF framework ile Create, Update,Delete ve List işlemini basitçe ama etkili bir şekilde inceledik. Zaten temel mantık budur. Gerisi artık hayal gücü.
Umarım faydalı olur. Kalın sağlıcakla.

Soysal Medyada Paylaş