Aspnet Mvc ile Resim Yükleme (Upload_1)
Öncelikle bir MVC projesi oluşturuyoruz. Ardından ResimData isimli bir veritabanı ve ResimYukle isimli bir tablo. Tablonun fieldleri şöyle :

resimId,resimAdi,resimUzanti,resimTuru,resimBoyutu,resimAciklama

Bağlantiyi EntityFrameworkle yaptım. Adını uploadentity.edmx olarak belirttim. Verileri aktarırken entitye ulaşmak içinde ResimDataEntities ismini ayrıyeten verdim. Entity ile tablo bilgilerini alırken verdiğimiz isim.

Connection stringimiz :<connectionStrings> <add name=”ResimDataEntities” connectionString=”metadata=res://*/Models.uploadentity.csdl|res://*/Models.uploadentity.ssdl|res://*/Models.uploadentity.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.;initial catalog=ResimData;integrated security=True;multipleactiveresultsets=True;App=EntityFramework&quot;” providerName=”System.Data.EntityClient” /> </connectionStrings> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Ana Sayfa</title> <link href=”@Url.Content(“~/Content/Site.css”)” rel=”stylesheet” type=”text/css” />http://@Url.Content( </head> <body>

Soysal Medyada Paylaş