CSharp Dersleri

Sabitler, Değişkenler ve Operatörler

Türler

 • Veri Tipleri: Tamsayı, ondalık sayı, metin vb. gibi depolayacağı değerlerin türünü belirten bir değişkenin türünü bildirmemiz gerektiği anlamına gelir.
 • Sayılar: C#’da tam ve ondalıklı olmak üzere tüm nagatif ve pozitif sayıları tutulabilir.
 • String : C#’da string(dize) bir metni temsil eden karakterler serisidir.
 • DateTime: C# tarih ve saatlerle çalışmak için DateTime yapısını destekler.
 • Tuple(Demet): .Net 4.0 sonrasında kullanılan Tuple(Demet) kavramını örneklerle açıklar.

Şartlı Dallanma Yapıları

 • if else Kullanımı: If koşul yapısını ve kullanımını açıklar.
 • if else Örnekleri: If koşul yapısı kavramayı arttırmak için çeşitli zorluk seviyelerinde örnek if-else örneklerini gösterir.
 • Switch Case Kullanımı:

Döngüler

Diziler / Koleksiyonlar

Metotlar

 • Metot Kullanımı: Metotların tanımı, metot çeşitleri, metot kullanımlarının nasıl yapıldığını ve bununla ilgili örnekleri içerir.
 • Metot Kullanım Örnekleri: Metotlar ile hazırlanmış çeşitli zorluk seviyelerinde örnekleri içerir.
 • Math Sınıfı Metotları : Matematiksel işlemleri kolaylaştıran hazır matematiksel fonksiyonlar ve örnekleri içerir.

Sınıflar (Class)

Erişim Belirleyiciler :C# erişim belirleyiciler (access modifiers) türlerini ve amaçlarının ne olduğunu açıklar.

Class ve Nesne Kavramı :C# ile class oluşturma, classlarda metot ve özellik tanımlama ile classlardan nesneler oluşturma ve bu nesnelere değerler aktarma kavramlarını açıklar.

Soysal Medyada Paylaş