ASP.NET MVC ve JQUERY ile Hepsini Seç – Hepsini Sil – Tek Tek Sil Uygulaması

//index sayfamız

@model IEnumerable
@{
  ViewBag.Title = "Ana Sayfa";
}


  Ana Sayfa
  


  

Kullanici Listesi@foreach (var item in Model) { }
Hepsi Kullanıcı Adı Şehir Adres
@item.UserName @item.Gender @item.Address

//Controllerimiz

using System;
using System.Linq;
using System.Web.Mvc;
using Jquery_Mvc.Models;
namespace Jquery_Mvc.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    //Burada Listeleme yapıyoruz
    public ActionResult Index()
    {
      using (KullanicilardDbContext db = new KullanicilardDbContext())
      {
        var sorgu = from c in db.users
              select c;
        return View(sorgu.ToList());
      }
    }

    

//Silme işlemi burada yapılıyor Ajax tan gelen value silinecekId parametresine geliyor.

[HttpPost] public ActionResult Delete(int?[] silinecekId) { try { //Silinecek nesne varsa yani boş değer gelmediyse if (silinecekId != null) { using (KullanicilardDbContext UsersContex = new KullanicilardDbContext()) { //Döngü ile ile ile seçilen checkbox değerlerini alıyoruz. foreach (int? User_id in silinecekId) { //Users clasımızdaki tablo alanlarından silinecek olanların id sini bulup Users usersId = UsersContex.users.Find(User_id); UsersContex.users.Remove(usersId); //Silme işleminiyapıyoruz UsersContex.SaveChanges(); } return Json("Silme İşlemi Başarılı!"); //Geriye dönen mesaj } } return Json("Silme İşlemi Başarısız!");//Geriye dönen mesaj } catch (ArgumentNullException ne) { ne.ToString(); } return Json("Silme İşlemi Başarısız!");//Geriye dönen mesaj } } }

//Layout Sayfamız
  
  
  @ViewBag.Title - My ASP.NET Application
  
  
  


  

  
@RenderBody()

© @DateTime.Now.Year - My ASP.NET Application

//Clasımız

using System.ComponentModel.DataAnnotations;
namespace Jquery_Mvc.Models
{
  

//Clasımız Users

public partial class Users { [Key] //Get ve Set Metotlarımız public int? User_id { get; set; } public string UserName { get; set; } public string Gender { get; set; } public string Address { get; set; } } }

Evet. Bu projemizdede ASPNET MVC ile JQuery Kullanarak Toplu Kayıt silme işlemini nasıl yapacağımızı gördük. Aslında basit olmasına rağmen checkboxlarda toplu oplarak işlem yapabilmek için iyi bir örnek olduğu kanaatindeyim. Eminim bir çok arakadaş bu konuda bilgi arayışı içinde bulunmuştur ve umarım sizlere faydalı olmuştur.

Benzer İçerikler

JSF EĞİTİM SETİ

WordPress

Blogger

Evet. Bu projemizdede ASPNET MVC ile JQuery Kullanarak Toplu Kayıt silme işlemini nasıl yapacağımızı gördük. Aslında basit olmasına rağmen checkboxlarda toplu oplarak işlem yapabilmek için iyi bir örnek olduğu kanaatindeyim. Eminim bir çok arakadaş bu konuda bilgi arayışı içinde bulunmuştur ve umarım silere faydalı olmuştur. Bana müthiş faydası oldu. Kalın sağlıcakla.